วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรี ประชุมหารือโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

วันนี้ (22 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสารภี 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 บริเวณถนนสายรามวิถี (จุดตัดถนนรามัญ) – ถนนจะนะ (จุดตัดถนนไทรบุรี) (บริเวณตั้งแต่หอนาฬิกา – หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา) ระยะทางประมาณ 870 เมตร พร้อมด้วยหัวส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ใช้งบประมาณโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น 4,300 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกประกาศ TOR หรือการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง คาดว่าจะเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างปลายปี พ.ศ.2566 โดยโครงการฯ จะดำเนินการปรับปรุงผิวถนนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจร เห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลาที่สวยงามมากขึ้น รวมทั้งทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงสูงสุด ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ