วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานประชุมกรรมการเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (แห่งเก่า) เป็นให้โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองคอหงส์

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อติดตาม โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (แห่งเก่า) เป็นโรงเรียนเทศบาล 1 เมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (แห่งใหม่) ถนนปุณณกัณฑ์