วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

วันที่ 9 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 “ชาวควนลังสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา นำพาสู่สังคมอุดมสุข” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง เพื่อให้เยาวชน และประชาฃนในพื้นที่ตำบลควนลัง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง

โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป กีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเปตองคู่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีพิธีเปิด-ปิด และกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแถวขบวนพาเพรด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เวลา 07.00 น. โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และขบวนพาเหรดของชุมชน 34 ชุมชน การประกวดขบวนพาเหรดอันสวยงามของชุมชน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนคลองต่ำพฤกษชาติ ชุมชนม่วงค่อม ชุมชนตีนวัด และชุมชนเทศบาล วงโยธวาทิต จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เคลื่อนขบวนสู่สนามกีฬาเนินมทอง เพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธาน และสิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวรายงาน ตามลำดับ จนถึงเวลา 19.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชมขบวนพาเพรด และพิธีเปิด-ปิด อันสวยงามในการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ในปีนี้ด้วยกัน