วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นวันที่ 3

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นวันที่ 3 ณ บริเวณถนนหน้าตลาดกิมหยง ถึงแยกเซี่ยงตึ้ง / แยกเซี่ยงตึ้งถึงตลาดกิมหยง/ แยกเซี่ยงตึ้งถึง 30 เมตร / แยก30เมตรถึงหน้ามอ.(โลตัส)และบริเวณใกล้เคียง ในโครงการ “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ “คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ) ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่