วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ทหาร ตำรวจ ซิตี้คอป เทศกิจ เจ้าหน้าที่ปกครอง, เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ตรวจเข้มทั้งยานพาหนะ อาวุธ รวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายทุกประเภท โดยร่วมกันดูแลความปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ บริเวณ ถนน ธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา