วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนในงานอาหาร ดนตรี 4 ภาค “ แซ่บ หรอย อร่อย ลำ” วันที่ 3 มีนาคม – 4 มีนาคม 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม มาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดงาน อาหาร ดนตรี 4 ภาค “ แซ่บ หรอย อร่อย ลำ” ในวันที่ 3 มีนาคม – 4 มีนาคม 2566 ณ ถนนธรรมนูญวิถี (แยกโอเดียน) อ.หาดใหญ่ และจัดงานหาดใหญ่มูเตลู ในวันที่ 17 มีนาคม -18 มีนาคม 2566 ณ ถนนธรรมนูญวิถี (แยกโอเดียน) อ.หาดใหญ่ โดยมี พ.ต.ท.มาชา แก้วทอง รอง ผกก.ป.สภ.หาดใหญ่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงร่วมเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนผู้มาร่วมงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมฝ่ายปกครองเทศบาลนครหาดใหญ่