วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วมรับมอบสถานีปั่นจักรยานออกกำลังกายสะสมพลังงานไฟฟ้า จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ในการออกกำลังกาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วม “รับมอบสถานีปั่นจักรยานออกกำลังกายสะสมพลังงานไฟฟ้า ” พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โดยได้ดำเนินการจัดทำสถานีปั่นจักรยานออกกำลังกายสะสมพลังงานไฟฟ้า ภายใต้โครงการ Exercise for Energy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ในการออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน พร้อมกับการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานสะอาด ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณข้างสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่