วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุข

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสูงวัยนครหาดใหญ่ฟิตกายใจเป็นสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการฝึกเต้น และเล่นดนตรีสร้างสุข โดยวงอังกะลุง ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่