วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ประจำปี 2566

วันนี้ (11 ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสารภี 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครสงขลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ประจำปี 2566 โดยมี นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อยาง โดยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีในภาวะฉุกเฉิน