วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลานำกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวจราจร บริเวณถนนจะนะ

วันที่ 7 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายชาญวิทย์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายครรชิต นนทสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขต 2 นำกำลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ฉีดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวจราจร บริเวณถนนจะนะ หน้าหอนาฬิกา ตลอดสาย (ทั้ง 2 ฝั่งถนน) ตามแผนการดำเนินงานการฉีดล้างถนน และสถานที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา โดยมีการฉีดล้างพื้นผิวจราจร ล้างคูระบายน้ำ เคลียพื้นที่การวางสิ่งของบนคูระบายน้ำ และจัดเก็บขยะบางส่วน เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนพื้นผิวจราจร