วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ประชุมบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

วันที่22ก.ย.66  ณ ห้องประชุมฝ่ายปกครอง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้า เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว และเสนอเพื่อพิจารณาในการจัดโครงการ เพื่อจัดบริการดูแล ช่วยเหลือระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term Care)