วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นประธานมอบเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาล เพื่อช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 ราย

วันที่ 10 ต.ค.66 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ” มอบเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาล ” เพื่อช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่