วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณรองนายกเทศมนตรีทน.หาดใหญ่ร่วมประชุม สภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ภายใต้กรอบ IMT-GT ครั้งที่ 4 (4th IMT-GT Green Cities Mayor Council Meeting)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายธนเดช อินขวัญ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล นายสมพร เหมืองทอง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล ร่วมประชุม สภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ภายใต้กรอบ IMT-GT ครั้งที่ 4 (4th IMT-GT Green Cities Mayor Council Meeting) โดยทาง ทน.หาดใหญ่ ในฐานะ Lead City ด้าน Green Transportation ได้นำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ของสมาชิกในกลุ่มทั้ง 3 ประเทศ ประกอบด้วย เมือง Penang , Medan , Dumai , Pekanbaru , Banda aceh และ Hatyai ตลอดจนได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ASUS (ASEAN Sustainable Strategy) ในการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทางนายกเทศมนตรีเมืองปีนังได้กล่าวขอบคุณทุกเมืองที่ร่วมดำเนินงานกันมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา…และในที่ประชุมได้เสนอให้ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวภายใต้กรอบ IMT-GT (2022 – 2024) สำหรับเจ้าภาพในการประชุมในปีหน้า (2022) คือ เมือง MEDAN ประเทศอินโดนีเซีย