วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา ชวนอุดหนุนผักปลอดสารพิษน้องอนุบาล

รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมให้น้องอนุบาลปลูกผักปลอดสารพิษ เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองทุกขั้นตอน หวังสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน อธิการฯ นำทีมบุคลากรร่วมอุดหนุนเป็นกำลังใจให้เด็กๆ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมให้น้องๆ ชั้นอนุบาลปลูกผักปลอดสารพิษ อาทิ ผักบุ้ง ต้นอ่อนกวางตุ้ง โดยเด็กๆ ได้ลงมือลงแรงปฏิบัติด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน ตั้งเเต่การทำเเปลงปลูก การขนดิน การปลูก การหว่านเมล็ด การรดน้ำ การถอนหญ้าหรือกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต การรับประทาน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กๆ ได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้จะนำมารับประทานเองในครอบครัว และเแบ่งขายผ่านช่องทางไลน์และตลาดนัดสุขภาพ ที่จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน นอกจากนั้น ยังได้นำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของ มรภ.สงขลา ซึ่ง รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ได้อุดหนุนผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง facebook : อนุบาล สาธิตฯ สงขลา