วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาดินอ่างเก็บน้ำแก้มลิง มรภ.สงขลา ทรุดตัว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำทีมผู้บริหาร มรภ.สงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ เตรียมวางท่อ กั้นกระสอบทราย แก้ปัญหาดินทรุดตัวบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำภายในพื้นที่ มรภ.สงขลา บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงที่เกิดการพังทรุดตัว เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแนะนำให้วางท่อระบายน้ำและกั้นแนวกระสอบทรายเพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวของดิน และป้องกันปัญหาน้ำป่าทะลักบริเวณพื้นที่ประตู 4 โดยให้กรมทางหลวง กรมชลประทาน และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้ดำเนินการต่อไป