วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ม.ทักษิณ เปิดตัว TSU NANO Alcohol Spray ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรค 2 ชั้น

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ TSU Nano Alcohol Spray ต้อนรับวิถีใหม่ New Normal ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์  TSU NANO Alcohol Spray เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจาก นวัตกรรมกรีนซิลเวอร์นาโน ที่นำมาใช้สำหรับหน้ากากอนามัย

โดยนวัตกรรม  TSU NANO Alcohol Spray เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันเชื้อโรคจากการสัมผัสโดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคด้วยอนุภาคนาโนลงในแอลกอฮอร์ เนื่องจาก แอลกอร์ฮอร์เป็นสารที่ระเหยได้ที่อุณหภูมิห้อง และไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้ แอลกอฮอล์จัดเป็นเพียงน้ำยาทำลายเชื้อระดับกลาง ดังนั้น นวัตกรรม TSU NANO Alcohol Spray จึงมีกลไกการป้องกันถึง 2 ชั้น โดยมีแอลกอฮอร์เป็นปราการชั้นแรกในการฆ่าเชื้อโรคและเมื่อแอลกอฮอล์ระเหยหมด ซิลเวอร์นาโนจะเป็นปราการชั้นที่ 2 ในการปกป้องตัวเราจากเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น

หลักการทำงานของนวัตกรรม TSU NANO Alcohol Spray ในการฆ่าเชื้อโรค มี 2 กลไกหลักคือ กลไกแรกเกิดจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ กลไกที่ 2 เกิดจากการปล่อยไอออนของอนุภาคเงิน สัมผัสกับผนังของเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา เมื่อไอออนของนาโน ได้สัมผัสเชื้อโรค เชื้อโรคจะหยุดการเจริญเติบโตทันทีซึ่งไอออนเงินจะเข้าไปโจมตีเชื้อโรค โดยทำให้ผนังเซลล์ของเชื้อโรคแตกออกและตายในที่สุดภายในเวลาสัมผัสเพียง 10 นาที และยังคงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่อเนื่องถึงแม้แอลกอฮอล์จะระเหยออกไปแล้วก็ตาม

นวัตกรรม TSU NANO Alcohol Spray เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัย และจากงานวิจัยนาโนซิลเวอร์ไม่มีผลเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ ยกเว้นอาจเกิดอาการแพ้ได้สำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินและผู้ที่แพ้แอกอฮอร์เท่านั้น นอกจากนี้ ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือ สามารถออกฤทธิ์ได้นานกว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ทั่วไปที่ออกฤทธิ์แค่จุดสัมผัสแล้วระเหยหายทันที โดยมีจุดเด่น คือ ถึงแม้แอลกอฮอร์ระเหยออกไปแล้วก็ยังคงมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคได้  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานสำหรับฉีดพ่นบนผิวของวัสดุอื่นเช่น บนโต๊ะ หรือบนพื้นอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.facebook.com/research.tsu
 โทร 063-2430039