วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ TSU First Meet 2022 พร้อมขับเคลื่อนสู่ “The University of Glocalization”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ TSU First Meet 2022 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 รอบ รอบเช้า และรอบบ่าย เริ่มด้วยขบวนเกียรติยศอัญเชิญตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย และริ้วธงประจำคณะเข้ามาพิธี ตามด้วยการแสดงชุด “ร้อยใจเป็นหนึ่ง ทักษิณถิ่นรัก” และการแสดง “เชียร์ลีดโชว์ เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดย ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ การแสดง “มโนราห์ประยุกต์” โดย นิสิตจากสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และการแสดง “คทากรโชว์ เพลงทักษิณ ถิ่นรัก” โดย ชมรมคทากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พบนิสิตใหม่และบรรยายพิเศษ President Talk : ทางเธอ ทางฉัน ทางฝัน ทางเดียวกัน โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับน้องๆ นิสิตใหม่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเรื่องการรักษาสุขภาพ การป้องกันโควิด-19 หรือการให้คำปรึกษาหรือการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดี การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิตทุกคน สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือมหาลัยทักษิณ ได้สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันที่จะทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่สมค่ากับความเป็นปัญญาชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำความรู้ไปสู่การบริการสังคมและการบริการชุมชนในอีกมุมด้วย”

นิสิตและผู้บริหารร่วมแสดงเจตจำนงร่วมกันสู่ “The University of Glocalization” และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ “ปาริชาต ช่อที่ 54” ซึ่งตัวแทนนิสิตใหม่แต่ละคณะมอบมาลัยและช่อดอกไม้ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย นิสิตใหม่กล่าวคำปฏิญาณตน โดย นายชยากร สันสีเมือง นายกองค์การนิสิต เป็นผู้กล่าวนำ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “สันฯ สร้างสุข” โดย ชมรมสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และรับชมการแสดงคอนเสิร์ต โดย วง Johnny Def VS เพลง วิสสุตา