วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผลักดันผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 2-3  มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) นำโดย Prof. Ts. Dr. Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Dean of Faculty of Chemical Engineering & Technology ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือ แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้ กิจกรรม  “Meeting and Discussion between UniMAP and TSU” ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 คณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณและ UniMAP แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติร่วมกัน ในด้าน Chemical & Environmental, Civil & Materials, และ Mechanical & Electronic และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี งานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 เพื่อเปิดเวทีเจรจากิจกรรมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณและ UniMAP