วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ม.ทักษิณ รวมพลังนิสิตสร้างวินัยจราจรผ่านกิจกรรม “54 ปี ทำดีเพื่อมหาวิทยาลัย”

หาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมพลังนิสิตเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม “54 ปี ทำดีเพื่อมหาวิทยาลัย” ซึ่งเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือของนิสิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ด้วยการพัฒนาทางม้าลายข้ามถนนภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. ทางข้ามถนนรอบวงเวียนตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2. ทางข้ามถนนหน้าศูนย์อาหาร 2 ที่ชื่อว่า Colorful Crosswalk

3. ทางข้ามถนน ณ จุดแห่งนี้ ที่ชื่อว่า 3D Crosswalk

4. ทางข้ามถนนหน้าศูนย์อาหาร 1 ที่ชื่อว่า “ เส้นทางแห่งความเสมอภาค