วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ม.ทักษิณ จัดค่ายส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานโครงการ และคณะกรรมการโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็ก อายุ 11-12 ปี ในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 15 โรงเรียน และได้คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีทักษะและความสนใจเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาฟุตบอลให้มีความเชี่ยวชาญและมีแรงบันดาลใจในการงฝึกฝน พัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีความก้าวหน้า ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกและเป็นตัวแทนโรงเรียน ตชด.ทั้ง 15 โรงเข้ารับการฝึกฝนและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาฟุตบอลของนักเรียน โดยจะมีกิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัย การทัศนศึกษาสนามกีฬาฟุตบอล การประลองทีมกับอาเคเดมี่ที่ได้รับความนิยม  

โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้จัดพิธีเปิดค่ายโดยอาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวงรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลฯ และได้รับเกียรติจากนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และผู้บังคับบัญชากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่ายรามคำแหง คณะครูจากโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายฯ ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นอกจากนี้ยังมีการเสวนาโดย “โค้ชอู๊ด” นายสระราวุฒิ ตรีพันธ์ กุนซือมากประสบการณ์ของทีมฟุตบอล ‘สงขลา เอฟซี’ และ ร้อยตรีอภิภู สุนทรพนาเวศ หรือ “บาส” อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ในการแข่งขันซีเกมส์ ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 ปัจจุบันสังกัดทีมสโมสรฟุตบอลสงขลา และอาจารย์ ดร.เทเวศน์ จันทร์หอม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซี่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 20 คน และมีนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาเข้าร่วมฝึกและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยได้รับการกำกับดูแลจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.เทเวศน์ จันทร์หอม และอาจารย์คัชชา ศิริรัตนพันธ์ สำหรับการอบรมภาคทฤษฎี เรื่องกฎ ระเบียบของการฝึกซ้อม และกฏ กติกา การแข่งขันฟุตบอล และการฝึกด้านสมรรถภาพ ความเร็วความคล่องแคล่วว่องไว การฝึกซ้อมเทคนิคการเลี้ยงฟุตบอล การเตะฟุตบอล และทักษะการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ รวมถึงการส่งลูกเลียดให้เพื่อนร่วมทีม