วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ม.ทักษิณจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ ๕ รูป ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา