วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565โดยมีนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์กล่าวต้อนรับ ดร.ฉัตรชนก ธรรมชาติประธานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลถือศีลกินเจ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่กล่าวรายงาน

พร้อมด้วยนางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,นายเกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่,นายธีรชัย ชุณหวิระยะกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่,นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่และมีผู้ที่สนใจ ตลอดถึงสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ เพื่อถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่ โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ เทศกาลถือศีลกินเจ จะมีขึ้นในวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน โดยในวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 10.39 น. จะมีพิธีอัญเชิญเสาพิธี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลกินเจ และทางมูลนิธิฯก็ได้จัดอาหารเจให้บริการแก่นักบุญทุกท่านตลอดทั้ง 10 วันอีกด้วย