วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานประเพณีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2566    ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก็ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรีเป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าว   “งานประเพณีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566” พร้อมด้วย นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา คุณประภารัตน์ ชัยจิรธิกุล รองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นางสาวอนงค์   ประชากิตติกุล ประธานจัดงาน พร้อมด้วยนายธีรชัย ชุณหวิริยะกุล  ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง นายเกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย  เจ้านักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่  และ ผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

นางสาวอนงค์   ประชากิตติกุล ประธานจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ตามที่มูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก็ง หาดใหญ่ จัดให้มีงานบุญประเพณีไถ่ชีวิตโคขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิม และวันคล้ายวันเกิดองค์มหาเทพกวนอู ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปีและเป็นปีที่15แล้ว

เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึง พระเมตตาธรรมขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและองค์มหาเทพกวนอู ที่มีต่อมวลมนุษย์และเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายร่วมกันสวดมนต์ถือศีล กินเจ สร้างบุญกุศลโดยการ ไถ่ชีวิตโค มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ร่วมสนับสนุนภารกิจของ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มัชฌิมา มูลนิธิโรงเจเตำข้อเก็ง หาดใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเจผู้มาร่วมบุญตลอดงานร่วมสนับสนุนซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้างตำหนักพระเตำาบ้อ หลังใหม่และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

สำหรับปีนี้ ทางมูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ ได้กำหนดการจัดงาน ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-11สิงหาคม 2566ณ มูลนิธิโรงเจเตำข้อเก็ง หาดใหญ่ ซึ่งจะมีพิธีกรรมสำคัญ ดังนี้วันที่ 2สิงหาคม 2566พิธีอัญเชิญเสาพิธีวันที่ 3สิงหาคม 2566พิธีปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 5,000ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงทุ่งโดนวันที่ 4 สิงหาคม 2566 พิธีสรรเสริญเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรม ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวันที่ 10สิงหาคม 2566พิธีสักการะองค์มหาเทพกวนอูวันที่ 11สิงหาคม 2566พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 50ทุนและ พิธีมอบโคให้แก่เกษตรกร จำนวน 36ตัว นอกจากนี้จะมีพิธีสวดมนต์สรเสริม เพื่อความ เป็นสิริมงคลทุกๆ วันงานไถ่ชีวิตโคของทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ได้ดำเนินการให้ผู้นำชุมชนทำการคัดเลือกชาวบ้านที่มีความประสงค์จะขอรับโค โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ

1.ต้องมีความพร้อม มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงดูโค

2.ต้องดูแลที่ได้รับอย่างดี ไม่ทรมานสัตว์

3.ห้ามฆ่า ห้ามขายโคที่ได้รับและหากโคที่ได้รับกำเนิดลูกเพศเมียตัวแรก ต้องส่งเข้าสู่โครงการสายใยรัก ของทางมูลนิธิฯ เพื่อนำโคมอบให้เกษตรกรต่อไป***เปิดทุกวัน เวลา 8.00 น. – 18.00 น.***

พิกัด : เยื้อง ตรงข้ามเซ็นทรัลหาดใหญ่https://maps.app.goo.gl/JcQfvZLVmuShFS5p8?g_st=icทักข้อความ : https://lin.ee/wuiAF62

089-877-0852 074-800-588+9