วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินสนับสนุนกว่า 12 ล้านบาท สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน และอาหารสู้วิกฤติโควิดในประเทศไทย

08 ก.ย. 2021
671

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ มร.เจมส์ เลย์สัน (ที่ 2 จากขวา)  ผู้บริหารมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอสโอเอส รับมอบเงินจำนวน 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 12 ล้านบาท จาก มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย นายธงชัย ศิริธร (กลาง) ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และนายนันทิวัต ธรรมหทัย (ซ้ายสุด) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจการแจกจ่ายชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนอาหาร ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย

สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับเงินจำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 9 ล้านบาท โดยทางมูลนิธิฯ จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ด้านสุขอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบผ่านเครือข่ายของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ  และในส่วนการสนับสนุนที่เหลืออีกประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า 3  ล้านบาทนั้น ได้มอบให้แก่มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอสโอเอส เพื่อจัดซื้ออาหารและปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างข้าวสาร ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพิ่มเติม เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพในช่วงการระบาดได้ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation)

ทั้งนี้ เงินสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นความช่วยเหลือครั้งที่ 2 จากมูลนิธิโคคา-โคล่า องค์กรสาธารณกุศลภายใต้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้กับองค์กรในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนก้อนแรกมูลค่า 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12 ล้านบาทเพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19