วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย มอบเงินและน้ำดื่มรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย นำโดย นายธงชัย ศิริธร (กลาง) ที่ปรึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ 
(ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
และนายนันทิวัต ธรรมหทัย (ซ้ายสุด) กรรมการและเลขานุการ มอบเงินจำนวน 2.75 ล้านบาท แก่ มูลนิธิกระจกเงา โดยนายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิ และ กลุ่มเส้นด้าย โดย นายภูวกร ศรีเนียน (ที่ 2 จากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้ง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกลุ่มจิตอาสาด่านหน้า และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 
19 ในประเทศไทย

มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2.75 ล้านบาท แก่มูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้าย โดยแบ่งเป็นสนับสนุนจำนวน 1,375,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อระดมซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 และ 10 ลิตร และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอรักษาตามสิทธิ์ในโรงพยาบาล และสนับสนุนจำนวน 1,375,000 บาท ให้แก่กลุ่มเส้นด้าย ในการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรม “ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย” ให้แก่จิตอาสาจำนวน 500 คน ได้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน

นอกจากการสนับสนุนมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้ายแล้ว มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ยังสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” มูลค่า 4.5 ล้านบาท ผ่านทางโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขและสถาบันอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหอการค้าไทย รวมทั้งหมด 44 จังหวัด ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์อีกด้วย