วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มูลนิธิชาวระโนด​ ร่วมสู้ภัยโควิด-19​

18 เม.ย. 2020
771

จากการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ใน ระยะที่ 2 ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ของไทยกำลังเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย 

มูลนิธิชาวระโนดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล

ระโนด ซึ่งขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่สำคัญโรงพยาบาลทำหน้าที่ช่วยเหลือ และปกป้องคนไทยจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ในการนี้ นายนริศ  ศรีนวล ประธานมูลนิธิชาวระโนด มอบหมายให้นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการ กสท เขตใต้ บมจ.กสท โทรคมนาคม  กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้แทน ร่วมกับ 

    – มูลนิธิชาวระโนด                                             200,000 บาท

    – บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด                              200,000 บาท

    – ชมรมชาวระโนด                                               20,000 บาท

    – คณะกรรมการจัดงานระโนดสังสรรค์ ครั้งที่ 49            30,000 บาท

    – พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวระโนด                                     111,800 บาท

      และผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ รวมมูลค่า 49,150 บาท ได้แก่

    – คุณฐิติภรณ์ ศิลปะรัศมี    บริจาคเสื้อ PPE 20 ตัว

    – ศูนย์ส่งของบริจาคช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด 19 หน้ากากอนามัย N95 55 ชิ้น,ชุด PPE 5 ชิ้น     

      และ Face Shield 5 ชิ้น

    – สำนักรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 4   face shield 300 ชิ้น

    – คุณสนธิ  ดำรงศิลป์ บริจาค infrared Thermo 1 อัน

                          รวมทั้งสิ้น  610,950 บาท มอบแก่โรงพยาบาลระโนด 

โดยมี นายแพทย์วรพจน์  เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด เป็นผู้รับมอบ 

ณ โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 18 เมษายน 2563