วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มอบธงฟ้า “ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า” แก่ 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 9 ก.ย. 64 ที่ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบธงฟ้า “ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า” แก่ 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อเป็นการควบคุม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในการบริหารจัดการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมี นายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน และมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการดำเนินการตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ของชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 เขต ในการร่วมพิจารณาคัดเลือกชุมชนนี้ ไม่มีโควิด-19 #ชุมชนสีฟ้า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลชุมชน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองและดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนมีความเข้าใจ และร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมโรคตามมาตรการ รวมทั้งกติกาของชุมชน ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย 100% รวมถึงการคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดการป้องกันที่ยั่งยืน

โดยมีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 # ชุมชนสีฟ้า ในวันนี้มีจำนวน 43 ชุมชน ได้แก่
เขต 1 ชุมชนศรีนิล
ชุมชนหอนาฬิกา
ชุมชนภาสว่าง
ชุมชนริมทางรถไฟ
ชุมชนแม่ลิเตา
ชุมชนหลังสนามกีฬากลาง
ชุมชนหลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ชุมชนโรงเรียนชาตรี
ชุมชนรัถการ
เขต 2 ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ
ชุมชนกิมหยง-สันติสุข
ชุมชนพระเสน่หา
ชุมชนป้อม 4
ชุมชนแสงศรี
ชุมชนสวนศิริ
ชุมชนจิระนคร
ชุมชนดรุณศึกษา
ชุมชนสามชัย
ชุมชนหน้าโรงเรียน ญ.ว.
ชุมชนบ้านจ่า
ชุมชนหัวนาหัก
ชุมชนบ้านร่มเย็น
ชุมชนตลาดคลองเรียน
ชุมชนสามแยกคลองเรียน
ชุมชนผาสุก-เคียงดาว
เขต3 ชุมชนขนส่ง
ชุมชนบ้านหาดใหญ่
ชุมชนจันทร์ประทีป
ชุมชนหน้าวัดคลองเรียน
ชุมชนอู่รถไฟ
ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ
ชุมชนแฟลตเคหะเก่า
ชุมชนไทยโฮเต็ล
เขต4 ชุมชนสถานีอู่ตะเภา
ชุมชนบ้านกลาง
ชุมชนหน้าอำเภอ
ชุมชนราษฎร์อุทิศ
ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน
ชุมชนหัวพานรถไฟ
ชุมชนต้นโด
ชุมชนมงคลหรรษา
ชุมชนสถานีขนส่งหาดใหญ่ใน