วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ จุดเทียนร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์สูญเสีย ที่เกิดขึ้นต่อครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับกลุ่มองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุงได้จัดกิจกรรม จุดเทียน ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์สูญเสีย ที่เกิดขึ้นต่อครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตจุดเทียนร่วมแสดงความไว้อาลัย และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และเวทีกลางงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง