วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร โดยได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิชัย ชำนิ ได้เดินทางไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อขอบคุณและมอบชุดของว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.หาดใหญ่ ที่ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอย่างดี โดยมีนายแพทย์ วัชระ วิรัตยาภรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

ซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ณ สนามจิระนคร หาดใหญ่ โดยในครั้งนี้เป็นการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบแรกของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลจาก โควิด-19