วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชื่อมลิ้งค์ไลฟ์สด zoom meeting จาก สป.อว. เพื่อถ่ายทอดการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวง อย่างพร้อมเพรียงกัน