วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนายกสภา มรภ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบาย

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้การต้อนรับ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.นเรศ ขันธะรี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสภา อาจารย์ปรีดา กังแฮ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมปรึกษาหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี