วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา เดินหน้า “ครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7” ผลิตครูคุณภาพสู่ท้องถิ่น

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เดินหน้าพันธกิจผลิตครูคุณภาพสู่ท้องถิ่น สานต่อโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7สนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 พัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียน นักศึกษาเผยความรู้สึกสุดประทับใจ ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือโรงเรียนถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 7 ว่า เป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนจากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งยังสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อันเป็นพันธกิจสำคัญของคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่มุ่งเน้นผลิตครูสู่ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการศาสตร์ทฤษฎีความรู้และการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้

ดร.มนตรี กล่าวว่า โครงการครูเพื่อศิษย์ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบ สามารถค้นพบตัวตนของตัวเองผ่านกระบวนต่างๆ โดยการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ได้คิดได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้จะฟูมฟักให้นักศึกษาเป็นครูที่สมบูรณ์สู่สังคมโดยแท้จริง ซึ่งในปีนี้โครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมโดยการลงพื้นที่ 2 ครั้ง คือ วันที่ 7-9 ก.ย.62 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา จ.สงขลา (เป็นการจัดกิจกรรมฐานการบูรณาการการอ่าน การเขียนและการคิด) และ วันที่ 19-21 พ.ย.62 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย จ.สงขลา (เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่างๆ รวมถึงสอดแทรกการอ่านและการเขียนเข้าไปด้วย)

คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในครั้งที่ 1 มีการจัดกิจกรรม “โครงการครูเพื่อศิษย์ พัฒนาการอ่าน เขียนและคิดเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งประกอบไปด้วยครูใหญ่ ครู และนักเรียน จำนวน 156 คน ซึ่งมีผลสรุปจากการทดสอบการอ่านเขียนที่ดีขึ้นในทุกระดับชั้น รวมถึงนักศึกษาได้จัดกิจกรรมบูรณาการการอ่านการเขียนและในรายวิชาต่างๆ โดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ส่วนในครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 198 คน ซึ่งมีผลสรุปจากการทดสอบการอ่านเขียนที่ดีขึ้นในทุกระดับชั้น รวมถึงนักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในชั้นเรียน

ด้าน น.ส.ภัทท์สุดา ประดับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา คือการได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่หมู่คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้มีพระคุณทุกท่านเกิดความภาคภูมิใจ โดยทุกๆ อย่างจะต้องเริ่มจากตนเองเสมอ นักศึกษาโครงการครูเพื่อศิษย์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งตนยอมรับในความพยายามของทุกๆ คน เพราะในการลงพื้นที่ตรงกับการสอบที่มีผลต่อการเรียน แต่ทุกคนใช้ความพยายาม อดทนและสามารถฝ่าฟันในแต่ละครั้งได้ และได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ สมกับความตั้งใจในการที่จะเข้าโครงการครูเพื่อศิษย์ เชื่อว่าทุกๆ คนมีความสามารถในตนเองและสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด

“โครงการครูเพื่อศิษย์จะสานพระปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้พร้อมที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต เพื่อพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าว

น.ส.รวันดา เร่สัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เข้าร่วมโครงการครูเพื่อศิษย์รุ่นที่ 7 กล่าวว่า หนึ่งในเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูเพื่อศิษย์ ตนยังคงจำความรู้สึกครั้งนั้นได้ดี ครั้งแรกที่มีคนเรียกว่าครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุด ตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และดีใจที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่มีฝันแบบเดียวกัน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนลงพื้นที่หรือในขณะที่ลงพื้นที่ ยังคงติดอยู่ในความทรงจำ ตนไม่รู้จะใช้คำใดมาอธิบายความรู้สึกให้ทุกคนได้รับรู้ แต่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แล้วจะพบกับคำว่ามิตรภาพและความสุข