วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา เชื่อมสัมพันธ์ชาวสยามในมาเลเซีย จัดเวิร์กชอปถ่ายทอดวัฒนธรรมให้เยาวชน

มรภ.สงขลา จับมือสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ มาเลเซีย จัดเวิร์กชอปถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนชาวสยามกว่า 200 คน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดเต็มการฝึกรำโนรา รำประสมท่า กลองยาว และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ มาเลเซีย จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2566 ณ วัดไทยเจริญ อำเภอเซะ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี YB Wong Chia Zhen ประธานคณะกรรมการประจำกิจการชุมชนสยาม รัฐเคดาห์ กล่าวต้อนรับ และ Muhammad Sanusi Md Nor มุขมนตรีรัฐเคดาห์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมย้ำจุดยืนรัฐบาลมาเลเซียมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการบริหารของรัฐบาลแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่ง รศ.ดร.ทัศนา ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวสยามในมาเลเซีย ทางมหาวิทยาลัยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต

โอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์โอภาส อิสโม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทูตวัฒนธรรม รวม 54 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ภาคให้กับกลุ่มเยาวชนมาเลย์เชื้อสายไทยหรือที่รู้จักกันในนาม “โอรังเซียม” (คนสยามในมาเลเซีย) กว่า 200 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเพจสมาคมฯ และตัวแทนชุมชน ซึ่งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่ มรภ.สงขลา นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ อาทิ โนรา รำประสมท่า กลองยาว พื้นฐานหน้าทับกลองยาว ดนตรีโนรา พื้นฐานดนตรีพื้นบ้านโนรา ฝึกพื้นฐานนาฏศิลป์ ระบำจำปาศรี ฝึกพื้นฐานการรำกลองยาว เป็นต้น