วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “TED Fellow’s Kick-off Activity 2023” จัดทำข้อเสนอโครงการ คัดเลือกผู้ประกอบการ พร้อมบ่มเพาะศักยภาพและแผนธุรกิจ

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา พร้อมผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “TED Fellow’s Kick-off Activity 2023”ร่วมกับเครือข่าย 41 แห่งทั่วประเทศ จัดทำข้อเสนอโครงการ คัดเลือกผู้ประกอบการ ดำเนินกิจกรรมสรรหา คัดกรอง บ่มเพาะศักยภาพและแผนธุรกิจ

ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรมและกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม “TED Fellow’s Kick-off Activity 2023” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคีน โฮเต็ล แบ็งค็อก กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ การคัดเลือกผู้ประกอบการและการดำเนินกิจกรรมการสรรหา คัดกรอง และบ่มเพาะศักยภาพและแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED  Fund) โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และเครือข่าย TED Fellow จำนวน 41 แห่งทั่วประเทศ