วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ รางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ รางวัลชมเชย ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ (ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563) โดยพิจารณาจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีจังหวะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่เหมาะสมและสวยงาม ซึ่งการได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้