วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างโอกาสเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา

การศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา หารือ บริษัท สยามมิชลินฯ วางแผนส่งนักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างโอกาสเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.รักษิณา หยดย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช กรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ และบุคลากรหน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS CENTER SKRU ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สาขาหาดใหญ่) เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนส่งนักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมกับบริษัท สยามมิชลินฯ ให้มีความเชี่ยวชาญและตอบโจทย์ความต้องการของทางบริษัทฯ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา