วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา หารือความร่วมมือสถานทูตอินโดนีเซียฯ หนุนหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ

มรภ.สงขลา หารือความร่วมมือสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เดินหน้าหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ หลักสูตรน้องใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เตรียมผนึกกำลังแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ พร้อมจัดตั้งศูนย์อินโดนีเซียศึกษา ประสานงานด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรอินโดนีเซีย มาเลเซียเพื่องานระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Sukmo Yuwono ท่านทูตจากสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (Deputy Chief of Mission, Indonesian Embassy Bangkok) พร้อมด้วย Mrs.Nur Rokhmah Hidayah : Minister Counsellor, Information, Social and Cultural Affairs, Indonesian Embassy Bangkok. Prof.Dr.Achmad Wicaksono : Education and Cultural Attache’, Bangkok. Agus Cahyono  Rasyid: Consul for Information,Social and Cultural Affairs, Indonesian Consulate Songkhla. and Mr.Adul Meatam Staff for Information,Social and Cultural Affairs, Indonesian Consulate Songkhla. คณะทูตด้านการศึกษาจากสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือด้านการศึกษากับหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษา เพื่องานระหว่างประเทศ และทำความร่วมมือด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการจัดตั้งศูนย์อินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษา กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะจากสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือน มรภ.สงขลา ทางมหาวิทยาลัยยินดีและพร้อมสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทางมนุษยศาสตร์ ด้านอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษา เพื่องานระหว่างประเทศ  รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อินโดนีเซียศึกษาเพื่อประสานงานด้านวิชาการและการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันต่อไป

ด้าน Mr.Sukmo กล่าวว่า ทางสถานทูตฯ มีความพร้อมสำหรับการสนับสนุนหลักสูตรฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์ทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้งพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษา เพื่องานระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

 โอกาสเดียวกันนี้ อ.ทิวาพร จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรอินโดนีเซีย- มาเลเซียศึกษา เพื่องานระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้นำเสนอรายละเอียดของหลักสูตรเป็นภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะทูตเป็นอย่างยิ่ง โดยมี อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินงานในภาคภาษาอังกฤษได้อย่างน่าประทับใจ นับเป็นการเปิดตัวของหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง