วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “นูรอาตีก๊ะห์ ทางา” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “นูรอาตีก๊ะห์ ทางา” นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับฟุลไบรท์ รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สหรัฐอเมริกา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นางสาวนูรอาตีก๊ะห์ ทางา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ให้เข้าร่วมโครงการ 2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4-5 เดือน)

ทั้งนี้ สิ่งที่ นางสาวนูรอาตีก๊ะห์ ทางา จะได้รับจากทุน Global Undergraduate Exchange Program อาทิ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยมี World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ Fulbright Thailand (ประเทศไทย) เป็นผู้บริหารทุนการศึกษา ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน

นอกจากนั้น ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับผู้รับทุน Global UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำและทักษะในการทำงาน และอาจมีโอกาสได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน รวมถึงได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแลจากฟุลไบรท์ ประเทศไทย ทำให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับ ผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์อื่น ๆ ที่จะไปในปีเดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าทั้งไทยและอเมริกัน