วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “นศ.วิชาเอกเครื่องเป่า” ผ่านคัดเลือกประกวดวงโยธวาทิตโลก เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันในระดับนานาชาติ

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม นักศึกษาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิชาเอกเครื่องเป่า วง Bagpipes Emsemble และ วงสำโรง บราส ควินเตท ผ่านคัดเลือกประกวดวงโยธวาทิตโลก เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันในระดับนานาชาติ

นักศึกษาวิชาเอกเครื่องเป่า สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 2 วง ได้แก่ ประเภท Woodwind Ensemble วง Bagpipes Emsemble และ ประเภท Brass Emsemble วงสำโรง บราส ควินเตท ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดรายการ WAMSB World Championship 2022 จากทั้งหมด 30 วง ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรก โดยนักศึกษา มรภ.สงขลา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยและทางคณะฯ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาฯ วิทยากร ตลอดจนนักศึกษาเด็กในวง
ตนรู้สึกภูมิใจในตัวทุกคนมาก ที่แม้จะมีเวลาซ้อมไม่มากแต่ทุกคนตั้งใจและทำได้ ในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทย และเป็นเกียรติที่สุดที่ได้แข่งกับวงต่าง ๆ ที่ถือเป็นสุดยอดของประเทศไทย และวงอีก 13 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์