วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ทีม นศ.คณะศิลปกรรมฯ-คณะเทคโนโลยีการเกษตร โชว์ไอเดียพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเคลือบด้วยขี้เถ้าไม้ตาลโตนดฯ และ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงฯ ถ้วยร้อน ผ่านเข้ารอบโครงการ Startup Thailand League 2022 รับเงินรางวัลทีมละ 25,000 บาท

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าของไอเดียพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยนวัตกรรมเคลือบจากขี้เถ้าไม้ตาลโตนดฯ และ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน แทคทีมผ่านเข้ารอบโครงการ Startup Thailand League 2022: Demo-Day รับเงินรางวัลทีมละ 25,000 บาท เตรียมร่วมแสดงผลงานที่ กทม. ช่วงเดือนสิงหาคมนี้

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ภายใต้การนำของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ทีม ผ่านเข้ารอบโครงการ Startup Thailand League 2022: Demo-Day ได้รับเงินรางวัลทีมละ 25,000 บาท โดยจะเดินทางไปร่วมแสดงผลงาน Demo Day ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อทีมนักศึกษา มรภ.สงขลา ที่ผ่านเข้ารอบ ดังนี้

 1. ทีม Singora Pottery สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยนวัตกรรมเคลือบจากขี้เถ้าไม้ตาลโตนดเเละดินเเดงสิงหนคร” สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายณัฐพล เจ๊ะอุมาร์ นายมูฮำมัดซาฟีอี บินอูเซ็ง และ นายธนพงษ์ เทพเกลี้ยง โดยมี อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. ทีม Milk Milk สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลิตภัณฑ์ “โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน” สมาชิกในทีม นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ (หัวหน้าทีม) นางสาวณัฐฏธิดา บิลล่าเต๊ะ นางสาววิลาวัณย์ เกื้อกูล นางสาวเมธาวี งามไตรไร และ นางสาวศศิกานต์ กาญจนเพ็ญ โดยมี ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจำนวน 48 แห่ง ซึ่ง มรภ.สงขลา ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สนช. ให้ดำเนินโครงการ Startup Thailand league ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา และยกระดับสถาบันการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)