วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย-มอบเข็มเครื่องหมาย นศ.ใหม่

มรภ.สงขลา จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย และมอบเข็มเครื่องหมายนักศึกษาใหม่ สร้างความรักความภูมิใจ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ปฏิบัติตนสมกับการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

เมื่อที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) องค์การนักศึกษา มรภ.ฏสงขลา ร่วมกับสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและมอบเข็มเครื่องหมายให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนกว่า 2,500 คน สร้างความรักความภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ในการนี้ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการอธิการบดี มรภ.สงขลา ประธานในพิธี กล่าวว่า ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีลักษณะเป็นรูปกลมรีและมีรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการจัดตั้งเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา โดยทรงพระราชทานนามและตราประจำพระองค์ ให้เป็นสัญลักษณ์เตือนใจให้คนราชภัฏได้ตระหนักในหน้าที่เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีการจัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 แล้ว ซึ่งในปี 2563 พิธีอัญเชิญตราฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพอากาศเป็นใจ ทั้งที่วันซ้อมวันที่ 21 สิงหาคม ฝนตกหนักมาก นักศึกษาส่วนหนึ่งเปียกฝน องค์การนักศึกษาจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นซ้อมในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และได้ประชุมกับผู้นำนักศึกษาทุกส่วน เพื่อวางแผนว่าจะไปต่ออย่างไร ลุ้นว่าวันจริงฝนจะตกไหม เมื่อถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. เมฆฝนเริ่มก่อตัวและมากขึ้นเรื่อย ๆ เวลา 15.30 น. ฝนก็เริ่มโปรยลงมา นักศึกษาเก็บผ้าคลุมเก้าอี้และพานดอกไม้ แต่ฝนก็โปรยลงมาไม่มากนัก ประหนึ่งจะให้พรผู้จัดงาน

“ในวันพิธีได้แต่มองฟ้า แล้วบอกว่าลูกจัดงานมอบเข็มเครื่องหมายที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับ มรภ.สงขลา เพื่อมอบให้กับนักศึกษาใหม่ ขอได้โปรดดลบันดาลให้ลมพัดเมฆฝนผ่านไปก่อน ค่อยตกสักสองทุ่มได้ไหม ให้งานเสร็จก่อน สักพักท้องฟ้าก็เริ่มสว่าง ดีใจทั้งครูและนักศึกษา และแล้วฟ้าก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อส่งต่อให้กับลูกศิษย์ของเรา มาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมนักศึกษาเปิดเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง น้ำตาคลอเบ้า รู้สึกเป็นไปตามเพลง คือ รักพ่อไม่มีวันพ่อเพียงจริงๆ ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษาทุกส่วน นักศึกษาช่วยงาน ศิษย์เก่าและนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ช่วยให้งานสำเร็จด้วยดี” อาจารย์จิรภากล่าว