วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา สอบสัมภาษณ์ นศ. โควตา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า CP ALL

วันที่ 10 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 โควตา (Quota) ประเภทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า CP ALL ประจำปีการศึกษา 2567 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา