วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เปิดโลกความสนุกรับวันเด็กแห่งชาติ

มรภ.สงขลา เดินหน้าปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จับมือห้างโลตัสสาขาสตูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จัดกิจกรรมเปิดโลกความสนุกรับวันเด็กแห่งชาติ หวังส่งเสริมเยาวชนไทยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา กล้าแสดงความสามารถ ควบคู่มีทักษะการใช้ชีวิต

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต พร้อมด้วยบุคลากร มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ร่วมกับห้างโลตัสสาขาสตูล และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จัดกิจกรรมเปิดโลกความสนุกรับวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้างโลตัสสาขาสตูล เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2567 คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ระบายสี การแสดง โซนกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งฐานการเรียนรู้ สืบสาน วัฒนธรรมไทย ปลูกผักเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย และกินกับผักไฮโดรโปนิกส์

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดว่า มรภ.สงขลา ได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2552 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งใหญ่สารภี ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในท้องถิ่น ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.สงขลา จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป