วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU รร.ห้วยยอด จ.ตรัง จับมือยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคต่อผู้เรียน พร้อมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับสูงขึ้น

วันที่ 12 กันยายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง นำโดย นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต่อผู้เรียน จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญ สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร กรรมการ ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ และการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สร้างความร่วมมือด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบร่วมกัน และพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น