วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “UMK” มาเลเซีย พัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรม นำการแสดงร่วมงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม กระชับสัมพันธ์สองประเทศ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ Universiti Malaysia Kelantan มาเลเซีย จับมือพัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรม พร้อมนำคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมแสดงในงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์สองประเทศ

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน Universiti Malaysia Kelantan International Day 2023 ณ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดย มรภ.สงขลา ได้นำศิลปะการแสดงของไทยและการแสดงทางวัฒนธรรมภาคใต้อย่างการรำมโนราห์ไปแสดงในงานดังกล่าว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายและคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายในงานมีการแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจับรางวัล นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติจากกว่า 10 ประเทศ เวิร์คช็อปการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมผู้ประกอบการ และบูธต่างๆ

โอกาสเดียวกันนี้ มรภ.สงขลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรมร่วมกับ Universiti Malaysia Kelantan โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านภาษาหรือการศึกษาอย่างเป็นทางการด้วยการชำระค่าเล่าเรียนในรูปแบบของนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยนนักวิชาการอาวุโสและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ร่วมกัน การจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับโปรแกรมแบบไม่นับหน่วยกิตและโปรแกรมที่มีการนับหน่วยกิต และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน