วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บริษัท HARUMI BRANDS SDN BHD” ประเทศมาเลเซีย เสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อำนวยความสะดวกด้านวิจัย รองรับการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์ นศ.

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บริษัท HARUMI BRANDS SDN BHD” ประเทศมาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย ควบคู่วางรากฐานเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมโรงแปรรูปและฟาร์มเลี้ยงไก่ รองรับการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์นักศึกษา

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังเมือง Sitiawan รัฐ Perak ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ บริษัท HARUMI BRANDS SDN BHD นำโดย Dato’ Alex Ding Seng Huat ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองฝ่าย และวางรากฐานสำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมในระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรม และเพื่อให้ มรภ.สงขลา สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมสำหรับกิจกรรมการวิจัยเชิงประยุกต์และเชิงปัญหา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและการทำงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างคู่สัญญา ภายใต้หลักการของผลประโยชน์ร่วมกัน และอาจรวมถึงความร่วมมือในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ 1. การฝึกงานและสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มรภ.สงขลา 2. การดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางการวิจัยร่วมกัน 3. การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการวิจัย 4. การอภิปรายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์สำหรับการวิจัยร่วมกัน หรืออื่น ๆ ตามนโยบายของทั้งสองฝ่าย 5. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิชาการและการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ

นอกจากนั้น ผู้บริหารของทางบริษัทฯ ยังได้นำคณะจาก มรภ.สงขลา เยี่ยมชมในส่วนของโรงแปรรูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ต่างๆ ของนักศึกษา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย