วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “CPA” ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ นศ.-บุคลากร

สำนักวิทยบริการฯมรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ CPA (Thailand) เตรียมพร้อมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ และบริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา-บุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Letter of Agreement (LOA) ร่วมกับ Center for Professional Assessment (CPA) Thailand ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และได้รับเกียรติจาก นางอนิลิณ ตระกูลทอง กรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้มีอำนาจลงนามของ CPA (Thailand) ผู้แทนจัดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่ง (CPA) Thailand ถือเป็นผู้แทนการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

จากการร่วมหารือในครั้งนี้ตัวแทนผู้บริหารของทั้งสององค์กร มีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินการด้านทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ อัตราการทดสอบในนามสถาบันการศึกษาและการให้บริการต่าง ๆ ของ CPA (Thailand) รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ มรภ.สงขลา