วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.สงขลา ใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)