วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา ร่วมต้อนรับ “พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาร” องคมนตรี

 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาร องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในการนี้ ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ และ นายพิชยดนย์ ชายมะ นักวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ