วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE เตรียมแจกจ่ายต่อโรงพยาบาลในพื้นที่

ผู้บริหาร มรภ.สงขลา รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE จาก “พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ” องคมนตรี เตรียมนำไปแจกจ่ายต่อให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัยแสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมรับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมจำนวน 200 ถุง และชุด PE จำนวน 45 ชุด เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรสังคมนำถุงปันสุขและชุด PE ไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ในลำดับต่อไป